Natuurkunde

Kasteel bouwen

Geschiedenis, Natuurkunde; lesmodule
Deze digitale lesbrief is bedoeld voor de leerkracht, als voorbereiding en verwerking bij de Museon-les 'Kasteel bouwen' voor groep 5 en 6. We gaan een middeleeuws kasteel bouwen. Maar wat voor technieken gebruikten ze toen eigenlijk?

Mier, de sloddermier

Biologie, Geologie, Geschiedenis, Natuurkunde, Volkenkunde; lesmodule
Deze digitale lesbrief is bedoeld voor de leerkracht, als voorbereiding en verwerking van de Museon-les 'Mier, de sloddermier' voor groep 1 en 2. Willen de leerlingen Mier helpen al haar mooie schatten weer terug te vinden?

 [    1    ]