Geschiedenis

Werkweek Wilhelminaoord

Geologie, Geschiedenis; lesmodule
Deze digitale lesbrief is bedoeld voor de leerkracht, als voorbereiding en verwerking van de Museon-les 'Werkweek Wilhelminaoord' voor groep 7 en 8. Het behandelt de begrippen prehistorie, ijstijd en landschap en geeft leerlingen informatie over de werkweek zelf.

Werkweek Wilhelminaoord - verwerking

Geologie, Geschiedenis; lesmodule
Deze lesmodule is bedoeld voor de leerling, als verwerking van de Museon-les 'Werkweek Wilhelminaoord' voor groep 7 en 8. Het geeft meer informatie over de werkweek zelf en over de verschillende onderwerpen uit de les.

Werkweek Wilhelminaoord - voorbereiding

Geologie, Geschiedenis; lesmodule
Deze lesmodule is bedoeld voor de leerling, als voorbereiding bij de Museon-les 'Werkweek Wilhelminaoord' voor groep 7 en 8. Maak kennis met de begrippen prehistorie, ijstijd en landschap.

 [    1    ]